Единадесетата конференция на Дунавските академии ще се състои на 22 октомври в онлайн формат чрез платформата Zoom, съобщават от Българската академия на науките /БАН/.

Тя се организира от Европейската академия на науките и изкуствата, а тази година БАН е съорганизатор и домакин. Темата на форума е "Изменение и контрол на климата".

БАН участва активно в изследванията на изменението на климата и адаптацията, иновациите, развитието на технологиите и образованието в рамките на няколко големи научни направления:

"Изменение на климата, опасности и природни ресурси", "Биоразнообразие, биоресурси и екология", "Енергийни ресурси и енергийна ефективност", "Нанонауки, нови материали и технологии" и "Информационни и комуникационни науки и технологии".

Тазгодишното издание на конференцията ще се фокусира върху теми, свързани с изменението на климата и научно обосновани решения за адаптация.

На нея ще бъдат представени резултатите от научните изследвания от текущите проекти.

Ще бъде обменена и информация за инициативи и иновативни решения, свързани с въздействието на климатичните промени и адаптацията към изменението на климата, извършвани в Дунавския регион.