В четвъртък, 15 април, в по-голямата част от Шотландия е определено максималното ниво на метеорологичен риск - червен код, свързан с риска от горски пожари.

Предупреждението ще остане в североизточните, източните, западните и централните райони на Шотландия до събота 17 април.

Въпреки ниската температура на въздуха, силен вятър в Шотландия може да разпространи огъня. В рисковата зона бяха селища от Шотландското планинско равнище до Оркнейските и Шетландските острови.

Средната скорост на вятъра в тази част на Шотландия достига 8-10 m / s, а в събота поривите му могат да надхвърлят 10-15 m / s.

Местната пожарна и спасителна служба силно насърчава местните жители да проявяват изключителна предпазливост и да докладват незабавно за пожари.

Горските пожари могат да причинят значителни щети не само на човешките селища, но и на местните земеделски земи, както и на дивата природа и нейните обитатели.

Поради изпускането на парникови газове в атмосферата пожарите оказват отрицателно въздействие върху околната среда.