Глобалната система за наблюдение на СМО (Световната метеорологична организация) служи като основа за всички видове метеорологични и климатични услуги, предоставяни от 193 членове на WMO.

Нарушение в работата на тази система може да повлияе на качеството на метеорологичните прогнози, които са важни за планирането в много сектори на икономиката.

Глобалната система за наблюдение на WMO осигурява мониторинг на състоянието на атмосферата и океана. Получените данни се използват за изготвяне на прогнозите за времето. Както отбеляза генералният секретар на СМО Петтери Таалас, националните метеорологични и хидроложки служби продължават да работят денонощно и седем дни в седмицата, въпреки сериозните трудности, причинени от пандемията COVID-19.

Пандемията на COVID-19 създава допълнителни трудности и може да изостри проблемите.

Съществуват рискове, свързани с много опасни метеорологични събития. Много компоненти на системата за наблюдение на СМО са автоматизирани и се очаква да продължат да функционират.

Ако пандемията продължи повече от няколко седмици, обаче, липсата на ремонт, поддръжка, доставка и профилактика на оборудването ще предизвика проблеми.

Такива вече започват да се забелязват.

С намаляването и почти пълното преустановяване на полетите, огромен дял първична информация - тази от борда на самолети, използвана в прогнозите на метеорологичните числови модели, тяхната точност видимо намаля през последните седмици.

Любители споделят, че в най-силна степен се е отразило това на лидера по точност сред моделите - този на европейския център за средносрочни прогнози (ECMRWF).