На видеото можете да видите как облаците взаимодействат с конусовидната планина Фуджи в Япония.

Въпреки, че  Витоша или Стара планина не го правят по толкова зрелищен начин, ако изключим раждането на стоящи, лещовидни облаци при фьонови и фьоноподобни обстановки, те също влияят силно на облакообразуването, но и  на други метеорологични елементи.

Зиме, при не много силни нахлувания на студена въздушна маса от североизток, Стара планина играе отлично ролята на "противотанково заграждение" за студените орди от североизток, причинявайки температурна амплитуда между Северна и Южна България и до над 10-12 градуса.

При южни фьонови обстановки, обратно, непосредствено по северните склонове, за сметка на физически процеси на "източване" на влагата от въздуха, става още по-топло и там се бележат температурни рекорди.

Освен това, твърде често, планините "изстискват" орографски валежите от наветрените си страни, причинявайки локални порои и наводнения, а в подветрената страна пък остава валежна сянка, в която валежите са или в пъти по-слаби, или изобщо липсват.