По-ранното пролетно раззеленяване в северното полукълбо повишава нетната продуктивност на екосистемите през лятото, съобщават медии.

По-ранното годишно развитие на растителността поради по-високите пролетни температури е увеличило поглъщането на въглерод през лятото в екосистемите в северното полукълбо между 1982 и 2015 г., се казва в ново изследване.

Съчетавайки сателитни данни за растителността, моделни симулации и "обяснителен подход за машинно обучение", изследователите оценяват въздействието на по-ранното пролетно позеленяване върху поглъщането на въглерод в земната среда през следващия сезон.

За горите изследователите откриват последователна и положителна връзка с по-ранното пролетно озеленяване.

В същото време тревните площи в сухите и полусухите региони са слабо стимулирани, което е показателно за нарастващите рискове от намаляване на поглъщането на въглерод през лятото.