Синоптиците на NOAA, които наблюдават състоянието на океана и атмосферата, съобщават, че настоящите условия са по-благоприятни за ураганната активност в Атлантическия океан, която да бъде  над нормата.

Към днешна дата през 2019 г. са се образували две именувани бури, а сега вървят най-пиковите месеци на сезона на ураганите - от август до октомври.

Синоптиците от центъра за прогнозиране на климата NOAA повишиха оценката за вероятността от сезон на ураганите в Атлантическия океан над нормата до 45% (в сравнение с 30% при прогноза, публикувана през май). Вероятността за близо нормална активност в момента е 35%, а вероятността за активност под нормалната е спаднала до 20%.

Снимка: НОАА

Броят на прогнозираните бури също е по-голям и понастоящем се очакват 10-17 наименувани бури в NOAA (скоростта на вятъра в близост до центъра е 18 m / s или повече), от които 5-9 ще станат урагани (33 m / s и повече), включително 2 -4 много силни урагани (над 50 м / сек).

Тази актуализирана прогноза се прилага за целия шестмесечен сезон на ураганите, който приключва на 30 ноември.

Средно по време на сезона на ураганите в Атлантическия океан се формират 12  бури с имена (достатъчно силни, за да получат собствено име), от които шест стават урагани, включително три много силни урагана.

Прогнозата на NOAA за сезона на ураганите се отнася до общата сезонна активност и не е прогноза за такива, които биха излезли на сушата. Излизането на ураган на сушата до голяма степен се определя от краткосрочните метеорологични условия, които могат да се предвидят само до  няколко дни за буря, която потенциално би достигнала бреговата линия.