Няма или почти няма човешка дейност, която да не е обвинявана в принос към емисиите на парникови газове.

Ново проучване показва, че риболовната практика на т. нар. дънното тралене е "отговорна за 1 млрд. Тона подводни [въглеродни] емисии всяка година". Съобщението е на Climate Home News, цитиран от сайта carbonbrief.

>>>>>Виж галерия от снимки>>>>

Изследването, публикувано в Nature, казва, че траленето - влачене на тежки мрежи по морското дъно - "нарушава въглерода, съхраняван в утайката, отделяйки го като CO2 и подкислявайки океана", обяснява CHN.

Оценката на нетните емисии от тази дейност я поставя наравно с международната авиация, която е един от най-сериозните източници на парникови емисии.

CHN обаче отбелязва, че "тези подводни емисии не могат да бъдат преведени директно в атмосферни емисии", въпреки че "значително" количество в крайна сметка попада в атмосферата.

Източникът добавя: "Изследователите се стремят да изчислят това количество до края на 2021 г. Това ще направи възможно емисиите от дънното тралене да бъдат включени в инвентаризациите на парникови газове по страни." Констатациите показват, че страните с най-високи емисии от дънните тралове са Китай.

Той е отговорен за около три четвърти от общия брой - последван от Русия, Италия, Великобритания, Дания, Франция, Холандия, Норвегия, Хърватия и Испания, съобщава фондацията Thomson Reuters.

В съобщението се добавя: "От друга страна, премахването на 90% от риска от увеличаване  на въглеродните емисии поради дънното тралене, ще изисква забрана на индустриалния риболов само в 3,6% от океана, най-вече в рамките на изключителните икономически зони (ИИЗ), простиращи се на 200 морски мили (370 км) от бреговете на страните."

Ню Йорк Таймс съобщава, че изследването "предлага онова, което по същество е рецензирана, интерактивна пътна карта за това как нациите могат да се противопоставят на взаимосвързаните кризи на изменението на климата и колапса на дивата природа в морето".

Съавторът на изследването д-р Триша Атууд казва пред BBC News, че констатациите относно въздействието на климата на дънното тралане "ще направят дейностите по морското дъно трудно пренебрегвани в плановете за климата напред".