Преподавател от Университета по аграрни науки и ветеринарна медицина в Букурещ изпържи яйца на слънце, използвайки само тиган върху горещ пясък и слънчевата топлина. Той не използва никакъв огън, съобщава Диджи 24.

С този експеримент, проведен в румънската община Мършани в окръг Долж, Михай Енеску иска да привлече вниманието към явлението на опустиняване в района на Олтения и да демонстрира, че температурите, които се усещат на нивото на земята, са много по-високи от официално измерените.

"Човешкото тяло усеща няколко градуса повече от температурите, обявени от метеоролозите, поради отразената от земята топлина. Така например 40 градуса се усещат като 45 и повече. Колкото повече се доближаваме до нивото на земята, толкова по-топло е. И почвата става "пещ", обяснява Енеску.

Той използва и термометър, който отчита температурата в тигана. От снимките, публикувани на профила му във Фейсбук се вижда как градусите постепенно се повишават до 78. Всичко продължава около 3 минути.

"Експериментът не е кулинарен, а тревожен сигнал за ситуацията с пясъците в района на Олтения, по-специално в Мършани, Долж. "Опитайте се да останете пет минути на пясъка на слънце, но препоръчвам да не сваляте обувките си", казва Михай Енеску, цитиран от Диджи24.

По негова информация само в окръг Долж има 100 000 хектара пясък. Според него възможно решение за оправяне на почвата е залесяването с акации. Университетският преподавател се надява скоро да започне залесяването на площ от 4000 хектара в района на Мършани, където най-голямата пясъчна дюна е висока 18 метра.