Каква ще бъде зимата няма как да знаем отсега. Отговорът на този въпрос не може да бъде твърдо "мека" или "студена', а само с някаква приблизителна вероятност близък до реалния.

От последните 9 зими, тоест тези от началото на второто десетилетие на века, имаме една нормална (2010/2011) и две поднормени (студени - 2011/2012 и 2016/2017) зими. Всички останали са меки (топли, наднормени), а някои от тях са близки до рекордно меки, доближавайки с положителните си аномалии все още недостижимата рекордно и уникално мека зима на 2006/2007 година.

Ако разделим възможните отговори на 3: нормална, студена (поднормена), мека (топла, наднормена) и се базираме на елементарна статистика за изминалите 9 години, излиза, че най-малко вероятно - едно от 9, е зимата да бъде нормална. 2 от 9 би било вероятността тя да бъде студена  и  6 от 9, т.е две трети - наднормена.

Какви, обаче са конкретните прогнози на метеоцентралите за предстоящия зимен сезон?

Американската агенция по океаните и атмосферата очаква в най-актуалните към момента прогнози от нормална до леко наднормена в температурно отношение, зима. Според дългосрочните карти на НОАА по-близка до представата ни за зима ще бъде началото и първата половина на предстоящия сезон. 

>>>Вижте прогнозните карти и обясненията към тях в галерията>>>>

Декември, според американските климатолози, ще бъде с температури около обичайните.

Януари също за голяма част от територията на страната ни ще бъде с около или малко  над обичайните температури, докато февруари ще бъде твърдо по-топъл с над 2 градуса от обичайното. Подобен "профил" на зимата се случва сравнително често през последните години, без все пак да преобладава. Тук е мястото да споменем, че с оглед на това, че максимално натрупване на студ в Арктика и Северен Сибир, в частите, откъдето понякога към Балканите стават арктични и ултраарктични нахлувания, се случва през втората половина на зимата, то с голяма вероятност, ако се базираме на тази прогноза, зимата у нас може да бъде нормална или леко поднормена, но с много малка вероятност - много студена.

 По отношение на очакваните валежи, според американския институт зимата ще бъде суха, с поднормени валежи между 15 и 30 на сто. Най-сух ще бъде месец януари.

Според китайската метеоцентрала  BCC (пекински климатичен център), зимата у нас също се очаква да бъде мека, но по-различно от тази, прогнозирана от американците. В някакъв смисъл, дори огледална на тях: с наднормени до 1-2 градуса декември и февруари и поднормен, макар с малко, януари (виж галерията).

Във валежно отношение, пекинският център очаква нормална зима, с количества валежи 100-110 процента от обичайните.

Каква е вероятността за топла, нормална и мека зима, в проценти, според авторитетната британска метеоагенция  UKMET.

според британските климатолози, вероятността зимата да бъде мека е около и малко над 50 на сто - повече отколкото за другите две вероятности, взети заедно

Снимка: УКМЕТ

Видно от картата, според британските климатолози, вероятността сезонът ноември-януари да бъде мек, е около и малко над 50 на сто - повече отколкото за другите две вероятности, взети заедно.

Пробабилистичната (възможностна) прогноза на друг много авторитетен източник - ИРИ, при колумбийския университет в САЩ, налична с последната си актуализация от август, съвпада почти буквално едно към едно с тази на британския институт, поне що се касае до нашия регион. Според нея, вероятността за мека зима, особено в Дунавската равнина, е над 50 на сто (повече от вероятността за студена или нормална, взети заедно).

Вероятността за мека зима у нас е най-висока, според климатичния институт на колумбийския университет в САЩ

Снимка: ИРИ

За финал, нека видим и (в галерията) детерминистическата прогноза на НАСА. Американската космическа агенция е в известен професионален противовес и конкуренция с НОАА и също издава  климатични прогнози, които са базирани на различна методика от тези на НОАА. Често те се разминават, но в случая за нашия регион НАСА очаква доста мека зима, с температури, превишаващи обичайните с 2-3 градуса. За сезонна аномалия това би означавало много мека зима, доближаваща се до рекордно меките такива от близкото минало.

Просто обобщаване на подобни, различни по методика и вид, прогнози, би било некоректно. Оставяме сами да прецените, каква най-вероятно ще бъде идващата зима, а горният текст и прогностични карти ще имаме възможността да проверим дали и в каква степен са се реализирали, само след 6 месеца.