За първи път изследователите доказват ясна връзка между обезлесяването и валежите в съответния региона.

Учените се надяват, че това може да насърчи земеделските компании и правителствата в районите на басейна на Амазонка и Конго, както и в Югоизточна Азия, да инвестират повече в опазването на дърветата и другата растителност.

Проучването установява, че колкото повече тропически гори се изсичат в тропическите страни, толкова по-малко местните земеделски стопани ще могат да разчитат на дъждовете за своите култури и пасища.

Статията, публикувана в списание Nature, засилва опасенията, че деградацията на Амазонка се приближава до критична точка, след която дъждовната гора вече няма да може да генерира собствени валежи и растителността ще изсъхне.

 

Хората, живеещи в обезлесените райони, отдавна са предоставили умозрителни доказателства, че техният микроклимат е станал по-сух с намаляване на дървесната покривка, но проучването показва с факти, че това наистина е така.

Учените вече са знаели, че унищожаването на дърветата намалява евапотранспирацията (изпарението от листата) и затова са предполагали, че това ще доведе до намаляване на местните валежи.

Екипът от университета в Лийдс сега доказа това, като използва сателитни и метеорологични данни от периода 2003-17 г. в различни региони.

Дори и в малък мащаб те са установили въздействие, но спадът е станал по-изразен, когато засегнатата област е била по-голяма от 50 кв. км. При най-големия измерен мащаб от 200 квадратни километра проучването открива, че валежите са с 0,25 процентни пункта по-малко всеки месец за всеки 1 процентен пункт загуба на гори.

Това може да влезе в порочен кръг, тъй като намаляването на валежите води до по-нататъшна загуба на гори, повишена уязвимост от пожари и по-слабо изтегляне на въглерод.

Един от авторите, професор Доминик Спраклен от Университета в Лийдс, заяви, че 25 % до 50 % от дъжда, който пада в Амазония, идва от валежи, рециклирани от дърветата. Въпреки че гората понякога се описва като "белите дробове на света", тя функционира по-скоро като сърце, което изпомпва водата в региона.

Той заяви, че местното въздействие на това намалено рециклиране на водата е много по-очевидно, непосредствено и убедително за правителствата и корпорациите в глобалния юг, отколкото аргументите за улавянето на въглерод, което се разглежда като по-полезно за индустриалните страни в северното полукълбо.