Най-изчерпателният досега анализ на въздействието на конфликтите върху климата показва, че емисиите от първите две години от войната на Русия срещу Украйна са повече от тези, генерирани от 175 държави за една година, съобщава Guardian.

Според новия доклад на Инициативата за отчитане на парниковите газове от войната, изследователски колектив, частично финансиран от германското и шведското правителство и Европейската фондация за климата, това "изостря глобалната климатична криза в допълнение към нарастващия брой жертви и широко разпространените разрушения от самата война".

Руската инвазия е генерирала най-малко 175 млн. тона еквивалент на въглероден диоксид (tCO2e), включително тези от преките военни действия, пожарите в ландшафта, пренасочените полети, принудителната миграция и течовете, причинени от военните атаки срещу инфраструктурата за изкопаеми горива, както и бъдещите въглеродни разходи за възстановяване, продължава докладът.

Тези 175 млн. тона въглероден двуокис включват въглероден двуокис, азотен окис и серен хексафлуорид (SF6), които заедно биха били "равностойни на експлоатацията на 90 млн. бензинови автомобила за цяла година - и повече от общите емисии, генерирани поотделно от държави като Нидерландия, Венецуела и Кувейт през 2022 г.", отбелязва "Гардиън".

За първите 24 месеца на войната Руската федерация е била изправена пред сметка за климатични репарации в размер на 32 млрд. долара (25 млрд. паунда), сочи докладът, се допълва в статията.