Загубите на въглерод в субарктическите почви след обезлесяване за целите на селското стопанство зависят от наличието на вечна замръзналост, сочи проучване в Аляска.

Субарктическите вечнозамръзнали почви в горските райони губят 15% от запасите си от органичен въглерод, когато се превръщат в обработваеми земи, и 23%, когато се превръщат в пасища, показва ново изследване.

Авторите са взели проби от вечно замръзнали и незамръзнали почви от 18 ферми в Юкон, за да определят въздействието на промяната в земеползването върху запасите от органичен въглерод в почвата.

Те установяват, че промяната на земеползването от гора в обработваема земя или пасище "силно засилва затоплянето и последващото размразяване на вечната замръзналост".

В проучването се добавя: "Съдбата на органичния въглерод в почвата след промяната на земеползването зависи в голяма степен от количеството на вечната замръзналост в девствената гора, което се определя повече от климатичните условия, отколкото от свойствата на почвата."

Вечната замръзналост в субполярните области се простира от няколко десетки до няколко стотици метра дълбочина.