Уникалното в този рекорд е, че той е трети подред.

2016-a изпреварва с голяма разлика 2015-a, която също беше много по-гореща от 2014.
Предишната рекордна година, с голяма разлика спрямо предходните, беше 1998.
Тя също беше предшествана от интензивна топла фаза на Тихоокеанския Ел Ниньо.
След нея рекордно топли бяха 2003 и 2010, но разликите им с 2008 бяха малки.
Това даваше доста материал за гръмогласните скептици на глобалното затопляне, най-радикалните от които твърдяха, че то, затоплянето, е спряло през 1998.

Пренебрегвайки факта, че затоплянето е дългосрочен процес, със скокове  и пропадания, а не постоянно повишаване на температурата от година в година, подобни, обикновено неспециалисти-климатолози, често и почитатели на конспиративни теории, твърдяха, че затопляне няма, а ако има някакво, то се дължи на "естествени фактори".

Разбира се, естествените фактори съществуват. Има няколко - от 2-3 годишни, до такива с продължителност 5-10 до няколко десетки години, които влияят и причиняват промени в положителна ии отрицателна посока, на средната температура на планетата.


Такива са Атлантическата осцилация, споменатият Ниньо и противофазата му Ниня, слънчевите цикли и др.
 
Важно е да се знае, че тези цикли съществуват, но дори комбинираното им действие в посока охлаждане не може да компенсира главния водещ фактор, а именно, постоянното повишаване на количествата въглероден двуокис в атмосферата.
Това се показа недвусмислено през последните три години.

Тук не споменаваме свръхдългосрочните орбитални фактори, които водят до ледникови и междуледникови периоди, а само тези, действащи циклично в рамките на няколко до няколко десетки години. 
Извън "сметката" са и непредсказуеми вулканични изригвания в тропическия пояс на планетата, като това на Пинатубо през 1993, които могат да причинят временно забавяне на процеса на затопляне за 1-2 години.

Както се вижда на графиката, новите  температурни нива далеч надхвърлят рамките на статистическата несигурност и фактически температурите на планетата вече са на по-високо ниво от това допреди 3 години.

Със сигурност ще има две-три или няколкогодишна "пауза", но това ще бъде само предмостие към следващи рекорди.

Разбира се, това няма да попречи на конспираторите да сменят плочата: "Затоплянето спря през...2016 година". И така - до следващия рекорд, който едва  ли ще закъснее много.