Само 1% от световното население е отговорен за почти една четвърт от нарастването на емисиите на парникови газове в периода 1990-2019 г., показва ново изследване.

Изследването, публикувано в Nature Sustainability, подчертава неравенството в отпечатъка на хората върху парниковите газове - крайъгълен камък на движението за климатична справедливост.

През 2019 г. хората, живеещи в Африка на юг от Сахара, са произвели средно по 1,6 тона еквивалент на CO2 (tCO2e), установява проучването. В Северна Америка средният показател на глава от населението е бил над 10 пъти по-висок, а най-големите 10% от замърсителите на континента са произвели почти 70 tCO2e.

За да има "висок" шанс за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5C над прединдустриалните температури, средните глобални емисии на глава от населението трябва да намалеят до 1,9 tCO2e до 2050 г., се отбелязва в проучването.

Когато оценяват индивидуалния принос за глобалното затопляне, изследователите често се фокусират върху емисиите от стоки и услуги, които хората потребяват. В настоящото проучване се представя актуализация на този метод, като се включват и емисиите от инвестициите на дадено лице в неговия отпечатък от парникови газове. Това позволява на изследването да представи по-точно емисиите на богатите хора, които в голяма степен идват от инвестиции.

"Физическите лица могат да консумират въглерод, но те могат също така да притежават [и да инвестират в] фирми, които произвеждат въглерод", казва водещият автор на изследването пред Carbon Brief, като добавя, че неговата работа "предлага метод, който ще интегрира тези различни части от нашия въглероден отпечатък заедно".

Фокусирайки се върху периода 1990-2019 г., констатациите показват, че инвестициите са основният източник на емисии за 1% от най-големите емитери. А емисиите на глава от населението на най-големия 1% са нараснали с 26%, докато при най-големия 0,01% ръстът е 80%.

Богатство и емисии

Хората изпускат милиарди тонове CO2 в атмосферата всяка година. Тези емисии обаче се произвеждат непропорционално много от по-богатите хора, които обикновено водят по-въглеродно интензивен начин на живот.

Последните изследвания показват, че средностатистическият човек, живеещ в Африка на юг от Сахара, произвежда 0,6 тона въглероден диоксид (tCO2) всяка година, докато средностатистическият гражданин на САЩ произвежда 14,5 tCO2. Анализът на сайта Carbon Brief също така показва, че само САЩ са отговорни за една пета от всички емисии на CO2 от 1850 г. насам.

В новия документ се използва набор от данни за неравенството в доходите и богатството от Световната база данни за неравенството, за да се проследи неравенството за периода 1990-2019 г. Той съчетава икономическите данни с информация за въглеродния отпечатък на глава от населението - изчислен по методологията "вход-изход", комбинирана с данни от проекта "разпределителни национални сметки".