South China Morning Post пише, че "двата най-големи консуматора на въглища в света" Китай и Индия са очертали "амбициозни планове за увеличаване на възобновяемата енергия, но потреблението на изкопаемото гориво започна да се увеличава, тъй като промишлената дейност се възстановява след три години на застой".

Китай "ще продължи да използва въглища успоредно с прехода към възобновяема енергия, като се има предвид фокусът на Пекин върху енергийната сигурност", пише изданието, като добавя, че "през последните месеци китайските купувачи са резервирали няколко товара въглища от Австралия, след като Пекин отмени забраната за внос".

Цитиран е Гхи Пех, анализатор на енергийните финанси в Института за енергийна икономика и финансови анализи (IEEFA): "Китай вероятно ще има повишено търсене на електроенергия, тъй като икономиката му се отваря след лунната нова година миналия месец. Въпросът е дали делът на възобновяемите енергийни източници, особено на слънчевата енергия, ще се увеличи."

Междувременно Yicai пише, че японската брокерска компания Nomura Securities е "ревизирала в посока нагоре прогнозата си за растежа на брутния вътрешен продукт на Китай през тази година до 5,3% от 4,8% след окуражаващото възстановяване на потреблението" по време на едноседмичния празник на лунната нова година.

Лу Тин, главен икономист за Китай в Nomura, е цитиран да казва, че "облекчаването на мерките за предотвратяване на пандемии и връщането към пътя на стабилизиране на икономическия растеж ще стимулира икономиката и ще помогне за разгръщането на някои потиснати потребности в краткосрочен план".

На друго място в "Китайски диалог" е поместена статия на Ся Чжицзян, озаглавена: "Опитите за отглеждане на ориз в Китай намаляват емисиите на метан и увеличават добивите".

Тя се фокусира върху нов, щадящ климата начин за отглеждане на ориз в планинско село в югозападен Китай. Ся пише, че подходът е "изпробван и ще намали емисиите на метан с около 20 %". В Китай, "за разлика от други индустриализирани страни", отглеждането на ориз на оризови полета е "значителен източник на този газ, като на него се падат 16 % от причинения от човека метан", се добавя в статията.

И накрая, държавният индустриален вестник China Electric Power News съобщава, че от януари до декември 2022 г. кумулативното производство на електроенергия в страната е достигнало 83 886 тераватчаса, а кумулативното производство на електроенергия от работещите ядрени енергоблокове е 4 177 тераватчаса, което представлява 4,98% от кумулативното производство на електроенергия в страната.