"Повече от година след стартирането си" китайският национален пазар на въглеродни емисии "не успя да принуди енергийните компании в страната да намалят емисиите", пише Bloomberg.

Търговските обеми са "недостатъчни, тъй като ограниченото участие и прекалено големите квоти поддържат цената на замърсяването на малка част от по-утвърдения пазар в Европейския съюз", пише изданието.

То добавя, че макар въглищата да остават "начело" на производството на електроенергия в Китай, комуналните дружества нямат "голям стимул да ограничават количеството въглерод, което изхвърлят в атмосферата".

Междувременно в събота на среща на високо равнище Сюан Чангненг от Китайската народна банка заяви, че Китай трябва да "преследва всеки преход към зелена икономическа дейност по организиран начин" и "да избягва всякакви намаления на въглеродните емисии в своите финансови институции в стил "кампания", съобщава Блумбърг.

Той допълни, че финансовите институции трябва да "се противопоставят на излизането от високовъглеродни активи, като повишат способността си да идентифицират зелени и нисковъглеродни икономически дейности и да се справят с финансовите рискове, свързани с изменението на климата", отбелязва изданието.

Ройтерс също отразява срещата на върха, като цитира думите на Сюан, че "изменението на климата и нисковъглеродната трансформация ще окажат голямо въздействие върху модела на богатство и индустрията за управление на активи".

Отделно от това Синхуа съобщава, че Китай и Саудитска Арабия са направили съвместно изявление в петък. Двете страни "подчертаха значението на стабилността на световния петролен пазар", отбелязва държавната информационна агенция, като добавя, че Китай "приветства ролята на Саудитска Арабия за поддържането на балансиран и стабилен световен петролен пазар".

В него се подчертава, че двете страни "се договориха да насърчават развитието на вятърната енергия и други възобновяеми енергийни източници и свързаните с тях проекти". В статията се продължава, че двете страни "се договориха да призоват развитите страни да се изправят пред историческите си отговорности, да изпълнят сериозно ангажиментите си, да намалят значително емисиите предварително и да помогнат ефективно на развиващите се страни да повишат способността си да се справят с климатичните предизвикателства чрез финансиране, технологии и изграждане на капацитет".  

South China Morning Post пише, че Китай и Монголия "възнамеряват да подновят съвместните си усилия за спиране на разпространението на опасното опустиняване, което представлява нарастваща заплаха за минното дело и селското стопанство и от двете страни". В статията се отбелязва, че Китай и Монголия са подписали "документ за сътрудничество" за борба с опустиняването, според уебсайта на китайското външно министерство.

На друго място Foreign Policy помества интервю с Маргрете Вестагер, ръководител на Европейската комисия по въпросите на конкуренцията, която казва: "Ние [ЕС] разработихме както инструмента за чуждестранни субсидии, така и механизма за коригиране на въглеродните емисии на границата, за да създадем повече справедливост в търговията между ЕС и Китай, тъй като ги разглеждаме като конкуренти." Вестагер добави: "На COP27 нашето предложение беше да се създаде фонд, който да плаща за загуби и щети. Но ние