В коментар на Международната агенция по енергетика (МАЕ) се обяснява нейният нов анализ, който разкрива сериозните глобални неравенства между емисиите на въглероден диоксид (CO2) на глава от населението както в рамките на отделните държави, така и между тях.

В него се казва: "Богатството, използването на енергия и потреблението на стоки и услуги са неравномерно разпределени по света.

Емисиите на CO2 не правят изключение. Емисиите се различават в различните държави и поколения, но още повече в различните групи по доходи."

В коментара се обяснява: "През 2021 г. средностатистическият северноамериканец е изхвърлил 11 пъти повече CO2, свързан с енергопотреблението, отколкото средностатистическият африканец.

Все пак разликите между групите по доходи са още по-значителни.

През 2021 г. всеки 1% от най-големите емитенти в световен мащаб има въглероден отпечатък от над 50 тона CO2, което е над 1000 пъти повече от този на 1% от най-ниските емитенти."

Както бе подчертано в Туитър от Саймън Евънс от Carbon Brief, анализът показва също, че 10-те процента най-големи емитери в света са отговорни за почти половината от общия обем на емисиите в световен мащаб, докато долната половина - около 4 милиарда души - съставляват по-малко от 7% от емисиите.