Напомняме, че парижкото споразумение за ограничаване на промените в климата беше подписано през 2015 година и има за цел ограничаване на нарастването на глобалната температура спрямо доиндустриалната ера с 2 градуса до края на това столетие.

 

Патриша Еспиноса, изпълнителен секретар на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, заяви, че както публичният, така и частният сектор, трябва спешно да предприемат действия за избягване на "катастрофални последици".

Парижкото споразумение за климата, прието от почти 200 страни през 2015 г., е поставило за цел да ограничи затоплянето на ниво, не по-високо от два градуса спрямо пред-индустриалната епоха. Освен това то предвижда и максимални усилия, в опит да се постигне още по-значима цел: ограничението да не надвиши  1,5 градуса.

1.5 градуса е целта, критична за особено уязвими острови и страни с големи крайбрежни площи, за да се избегнат катастрофални последици при тях.

В много случаи при тези държави буквално става дума за въпрос на оцеляване. Както обаче съобщава  Еспиноса, в момента "не сме на път да постигнем тези цели". Рекордните, изнурителни горещини в Европа през това лято и пожарите в Австралия, между другото, трябва да дадат допълнителен импулс на преговорите.

Тези явления ясно показват, че изменението на климата оказва влияние върху ежедневния живот на хората. Еспиноза се надява, че това ще създаде по-голямо усещане за важност и неотложност на действията.

Разговорите в Бангкок предшестват срещата през декември в Катовице (Полша), където министрите ще се срещнат, за да се споразумеят за прилагане на правилата на Парижкото споразумение за климата от 2015 г.

Това споразумение постави ясна, но според мнозина - невъзможна цел - да се сложи край на ерата на изкопаемите горива още през този век. Същевременно текстът на споразумението беше много неясен, когато става въпрос за подробностите и конкретните действия.

Еспиноза се надява, че в края на сегашните  разговори в Банкок ще се появят нови и по-конкретни текстове. Процесът продължава известно време, но една от причините, поради която е толкова сложно, е многото различни области, които той обхваща, включително намаляването на емисиите.

Обещанието на развитите страни да предоставят на развиващите се страни 100 милиарда долара финансиране за борба с изменението на климата е само част от огромния брой необходими мерки. Освен това според Еспиноза е необходимо да се привлече и значително частно финансиране.