Развиващите се страни, участващи в междусесийните преговори за климата в Бон, твърдят, че богатите правителства биха могли да събират милиарди долари за финансиране на борбата с изменението на климата всяка година чрез мерки, включващи повишаване на данъците върху модните и технологичните компании, съобщава Climate Home News.

Изданието пише: "В непубликуван документ с позиция на Г77+Китай, видян от Climate Home, се твърди, че богатите страни ще трябва да изразходват "само" 0,8% от своя БВП годишно, за да съберат 441 млрд. долара.

Това би мобилизирало достатъчно частно финансиране, за да достигне 1,1 трлн. долара  годишно, се добавя в документа.

В доклада се отбелязва, че 0,8 % от БВП е много по-малко от 6,9 % от БВП, които развиващите се страни понастоящем изразходват за изплащане на лихви по дълга си."

Според доклада 57 млрд. щатски долара годишно могат да бъдат събрани от 5% данък върху годишните продажби на седемте най-големи технологични фирми, включително Amazon, Apple и Google. Допълнителни 34 млрд. долара (27 млрд. паунда) годишно биха могли да се съберат от 5% данък върху годишните продажби на около 80-те най-големи модни фирми в развитите страни, включително Louis Vuitton, Dior и Nike, се казва в доклада.

А 21 млрд. долара (16 млрд. паунда) годишно могат да дойдат от 5 % данък върху годишните продажби на 80-те най-големи фирми в областта на отбраната в развитите страни, посочва изданието.

То добавя: "Позовавайки се на документа по време на преговорите за новата финансова цел вчера, преговарящият от Саудитска Арабия обоснова данъка върху производителите на оръжие, като заяви, че военните емисии на нагряващи планетата газове представляват 5% от световните исторически емисии."