Възобновяемите енергийни източници ще покрият почти целия ръст на световното търсене на електроенергия до 2025 г., като до три години ще се превърнат в основен източник на електроенергия в света, показват нови данни.

Анализът на Carbon Brief на данните в доклада на Международната агенция по енергетика (МАЕ) за пазара на електроенергия през 2023 г. показва, че възобновяемите енергийни източници, в съчетание с възраждащата се ядрена енергетика, ще покрият повече от ръста на търсенето на електроенергия между 2022 и 2025 г.

Това означава, че чистите енергийни източници ще започнат да изместват изкопаемите горива. В резултат на това световните емисии на въглероден диоксид (CO2) в енергийния сектор ще се стабилизират или ще намалеят, въпреки бързо нарастващото търсене

МАЕ отбелязва, че прогнозите за ръста на световния БВП са били преразгледани надолу за почти всички страни поради енергийната криза, като особено голям удар е нанесен на Обединеното кралство.

Въпреки това, според доклада, през 2023 г. световното търсене на електроенергия ще се възстанови значително. Според нея до 2025 г. ще се увеличи търсенето с още 2 500 тераватчаса (TWh), предимно в Азия.

Този 9-процентен ръст ще увеличи общото търсене до 29 281 TWh. Това е равносилно на добавяне на част от търсенето в световната електроенергийна система с размерите на ЕС - само за три години.

До 2025 г. на Китай ще се пада една трета от световното търсене на електроенергия, в сравнение с 5 % през 1990 г. и 25 % през 2015 г. В комбинация със силния растеж в други части на Азия, до 2025 г. регионът ще представлява повече от половината от световното търсене на електроенергия, казва МАЕ, "за първи път в историята".

 

Въпреки че потреблението на електроенергия в Европа и Северна Америка ще нараства постоянно, техният дял в световното търсене ще намалява с нарастването на търсенето в Азия.

Ръст на възобновяемите източници

По-нататък в доклада на МАЕ се посочва, че възобновяемите енергийни източници и ядрената енергетика ще "доминират" в ръста на търсенето на електроенергия:

"Възобновяемите енергийни източници и ядрената енергия ще доминират в ръста на световното предлагане на електроенергия през следващите три години, като заедно ще задоволяват средно над 90 % от допълнителното търсене."

В съвкупност картината е още по-ярка. Анализът на Carbon Brief на данните на МАЕ показва, че тя очаква глобалното производство на електроенергия да нарасне с 2493TWh между 2022 и 2025 г.

МАЕ очаква ръстът на производството на електроенергия от възобновяеми източници да покрие по-голямата част от тази сума, като нарасне с 2450TWh. Това се равнява на 98 % от общото увеличение на световното търсене.

Освен това МАЕ очаква и съживяване на ядреното производство, водено от Азия. Новото строителство в Китай и Индия, както и рестартирането на реактори във Франция и Япония, ще доведат до увеличаване на ядреното производство с 302TWh до 2025 г.

Като цяло картината е още по-остра. Анализът на данните на МАЕ показва, че тя очаква глобалното производство на електроенергия да нарасне с 2493TWh между 2022 и 2025 г.

МАЕ очаква ръстът на производството на електроенергия от възобновяеми източници да покрие по-голямата част от тази сума, като нарасне с 2450ТВтч. Това се равнява на 98 % от общото увеличение на световното търсене.

Освен това МАЕ очаква и съживяване на ядреното производство, водено от Азия. Новото строителство в Китай и Индия, както и рестартирането на реактори във Франция и Япония, ще доведат до увеличаване на ядреното производство с 302TWh до 2025 г.

В комбинация тези данни показват, че чистите енергийни източници ще изпреварят ръста на световното търсене на електроенергия, изтласквайки изкопаемите горива в този процес. 

Струва си обаче да се подчертае, че според МАЕ емисиите в енергийния сектор са достигнали рекордно високи стойности през 2022 г. Това означава, че през следващите няколко години емисиите ще останат на рекордно високото си ниво или само малко под него, вместо да започнат бързо да намаляват.

Тази прогноза на МАЕ е в съответствие с прогнозата, представена от Института Роки Маунтин по-рано тази година. Според него светът е достигнал пика на изкопаемите горива за производство на електроенергия благодарение на ускорения растеж на вятърната и слънчевата енергия. Институтът прогнозира спад на производството на енергия от изкопаеми горива от 4 % годишно от 2025 г. до 2030 г.

Предизвикателства пред нас

МАЕ отбелязва, че ще има предизвикателства, тъй като вятърната и слънчевата енергия осигуряват все по-голям дял от световната електроенергия. В доклада се казва, че търсенето и предлагането на електроенергия също така стават все по-зависими от метеорологичните условия, като за пример се посочват неотдавнашните горещини, бури и суши.

Това показва необходимостта от увеличаване на гъвкавостта на потребителите по отношение на търсенето и от разширяване на капацитета за съхранение, казва МАЕ. В доклада се казва също, че ще е необходим достатъчен "диспечируем" капацитет, който може да се включва или изключва по желание. В доклада се казва:

"В един декарбонизиран електроенергиен сектор диспечируемите възобновяеми енергийни източници, като например водните резервоари, геотермалните централи и централите на биомаса, ще бъдат от съществено значение за допълване на променливите възобновяеми енергийни източници [вятърни и слънчеви]."

Въпреки това в доклада се подчертава, че предизвикателствата, свързани с интегрирането на променливите възобновяеми енергийни източници, понастоящем не са пречка за тяхното разширяване. В него се обяснява:

"Налице е достатъчен потенциал за по-нататъшно разширяване на капацитета на променливите възобновяеми енергийни източници в много региони на света, без да се сблъскваме с големи затруднения при интегрирането на системата."

Във връзка с това в доклада се отбелязва, че всяка година се изграждат все повече и повече системи за съхранение на енергия от батерии. Като цяло през 2022 г. са добавени около 17 гигавата (GW, хиляди мегавата, MW) нов капацитет на батерии, както е показано на фигурата по-долу. Това е с около 90% повече в сравнение с година по-рано.

В рамките на тази глобална картина МАЕ твърди, че ръстът на добавените батерии е нараснал с 80% в САЩ,

100% в Китай, 35% в ЕС и приблизително шест пъти (~500%) в развиващите се икономики извън Китай.