За последните  450 милиона години случаите на масово измиране на животински видове са пет.

Става дума за драматични промени на Земята, които са довели до изчезване на някои видове и появата на други.

Сега се случва шестата такава промяна , само че този път тя е причинена от хората и темпото, според изявление на екип от изследователи от университетите в Орхус и Гьотеборг, е твърде високо.

Ако бозайниците продължават да изчезват със същото темпо, ще са необходими 3 до 5 милиона години, за да се достигнат днешните индикатори за биоразнообразието.

Изследователите са използвали бази данни не само за съществуващите бозайници, но и за изчезналите, за да проучат нашето влияние върху тях. Но се оказа, че влияем върху различни видове в различни степени. Някои (като например торбестият лъв), когато изчезнат, "завличат" със себе си цял клон от еволюционното дърво.

Днес бозайниците са изправени пред най-високите нива на изчезване. Азиатският слон, един от двата останали членове на някога мощния клон на тераспидите, който включва мамутите, ще доживее до началото на следващия век само с 33% вероятност.

В тази връзка учените са се запитали дали съществуващите бозайници естествено могат да възстановят загубеното биологично разнообразие. Използвайки компютърна технология, изследователите са изчислили колко еволюционно време ще бъде загубено, заради вече изчезналите животни и тези, които са застрашени от изчезване и колко време ще отнеме да се възстанови биоразнообразието.

В най-добрия случай, ако спрем отрицателното въздействие на хората върху животните точно сега, ще са необходими 3-5 милиона години, за да възстановят разнообразието от животни, които ще бъдат загубени през следващите 50 години.

Но има не само лоши новини. Според тях, данните и методите, които са използвали, могат да бъдат използвани за идентифициране на застрашените видове и съответно да се даде приоритет на най-застрашените видове, които трябва да бъдат спасени.