Миналата година е била една от трите най-топли, откакто се води статистика, с топящи се ледници, покачващо се морско ниво, топлинни вълни, суши и горски пожари, съобщи Ройтерс.

Годишният Доклад за състоянието на климата, публикуван в Бюлетина на Американското метеорологично дружество, е съставен от 528 климатолози от 61 държави.

Според него само 2015 г. и 2016 г. са били по-топли от 2019 г. на базата на данни стигащи до средата и края на 19-и век.

Всяко десетилетие след 1980 е било по-топло от предишното, като това от 2010 г. до 2019 г. е с около 0,2 градуса Целзий по-топло глобално от първото за този век.

През 2019 г. за 32-а последователна година е намаляла масата на планинските ледници, а температурите в езерата е била над средната в дългосрочен план.

Температурата на вечната замръзналост продължава да се повишава. Средното морско ниво миналата година е поставило пореден рекорд за осма последователна година, като е достигнало 87,6 мм над средното за 1993 г., когато са започнали спътниковите измервания.

Спрямо 2018 г. средното увеличение е с 6,1 мм.

Парниковите емисии също са се увеличили, както и замърсяването - с 2,5 части на милион за въглеродния двуокис, с една част на милиард за азотния окис и с 9,2 части на милиард за метана