На 28 март преминаваме към лятното часово време. В 03.00 часа преместваме стрелките с час напред, съобщи Българският институт по метрология.

През март 2019 година Европейският парламент гласува за отпадането на сезонната смяна на часа. Държавите членки на ЕС още не са решили дали да преминат към изцяло лятно, или зимно часово време.

Европейският съюз първоначално създава единен режим за лятното часове време през 1980 г., с цел да осигури хармонизиран подход за смяната на часовото време в единния пазар, тъй като дотогава националните практики и графици за лятно време са се разминавали. Сегашната директива относно лятното часово време задължава страните от Европейския съюз да преминават на лятно часово време в последната неделя на март, и обратно към стандартно часово време в последната неделя на октомври.

Местенето на стрелките в Европа е въведено за първи път през 1976 г. по искане на Франция. Във Великобритания обаче се прилага от 1908 г.

В България тази практика е въведена през 1979 г. С постановление от 1997 година лятното часово време влиза в сила от 3,00 ч. сутринта в последната неделя на месец март.