Изнервените пътници, закъсняващи за работните си места, накрая приложиха сила и свалиха "еколога" от покрива на мотрисата, за да може тя да тръгне по маршрута си.

Случката отново поставя въпроса доколко могат да се разпрострат еко-протестиращите срещу липсата на достатъчно мерки от страна на бизнеса  и правителствата срещу климатичните промени.

Видно от видеото, мнозинството не проявява разбиране към този тип протест и нарича протестиращите "еко-терористи", 'екохубвейбини" и с други нелицеприятни имена.

Отначало пътниците обстрелват качените на покрива с течности и предмети, преди по-изнервените от тях да ги докопат и изтеглят от покрива на превозното средство.

Протестиращите се опитали да блокират движението на метрото, залепвайки се с лепило за покривите на мотрисите.

Вижте видеото.