Няколко британски медии отразяват нов доклад на депутати, в който се заключава, пише Times, че "водородът е твърде скъп и неефективен, за да замени природния газ при отоплението на домовете... и вероятно ще има само нишова роля в усилията на Обединеното кралство да постигне нулеви нетни емисии".

Вестникът добавя: Комитетът по наука и технологии към Общото събрание на британския парламент заяви, че няма вероятност да бъде практически и икономически жизнеспособен за масова употреба при отоплението на жилища.

В доклада пише още, че ще има значителни разходи, технологични и инфраструктурни предизвикателства и че водородът вероятно ще бъде нишово гориво само там, където електрификацията не е възможна.

Поддръжниците твърдят, че водородът би могъл да предложи екологична алтернатива на природния газ, използвайки съществуващата тръбопроводна инфраструктура. Водородът се произвежда предимно от изкопаеми горива, които изискват улавяне и съхранение на въглероден диоксид, което не се прилага в необходимия мащаб, за да допринесе значително за намаляване на емисиите.

За създаването на "зелен" водород без изкопаеми горива е необходимо огромно количество евтина електроенергия от възобновяеми източници, с каквато Обединеното кралство не разполага. Правителството заяви, че по-късно през това десетилетие ще вземе решение за това колко значителна роля ще играе водородът в области като битовото отопление."

The Independent цитира председателя на комисията Грег Кларк, член на парламента, който казва: "Водородът може да играе важна роля в декарбонизацията на икономиката на Обединеното кралство, но той не е панацея. Съществуват значителни инфраструктурни предизвикателства, свързани с преобразуването на енергийните ни мрежи за използване на водород, както и несигурност относно това кога нисковъглеродният водород ще може да се произвежда в голям мащаб на икономична цена. Но има важни приложения на водорода в определени индустрии, така че той може да бъде, по думите на един свидетел на нашето разследване, "голяма ниша".

В други новини от Обединеното кралство Independent съобщава, че страната е подписала ново споразумение със съседите си от ЕС и Северно море за развитие на възобновяемата енергия.

Новинарският канал пише: "Министрите приветстваха този ход като "съществен" за постигането на целите на Великобритания за нулево нетно потребление и за "укрепване" на енергийната сигурност.

Меморандумът за разбирателство беше подписан от министъра на климата Греъм Стюарт в неделя. Той дава възможност на Обединеното кралство да работи със Северноморското енергийно сътрудничество (NSEC), което включва Европейската комисия, за разработване на проекти за възобновяеми енергийни източници, по-конкретно такива, които свързват енергийните интерконектори и вятърните паркове.

Споразумението представлява подновяване на отношенията на Великобритания с НСМС след Брекзит. Обединеното кралство няма да възстанови членството си, но Европейската комисия заяви, че то ще се възползва от "привилегирована рамка за сътрудничество".

Морската мрежа свързва Белгия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Швеция и Норвегия. Очаква се инициативата да подкрепи целите на Обединеното кралство за петкратно увеличаване на офшорната вятърна енергия до 50 GW и за осигуряване на 18 GW капацитет на междусистемните електропроводи - в сравнение с 8,4 GW днес - до 2030 г."