Ледникът, чиято дължина надхвърля 24 километра, е включен в списъка на ЮНЕСКО. От него води началото си голямата река Рона, а в допълнение, ледникът привлича много туристи.

Подобно на много ледници, поради глобалните промени в температурата, ледникът Алеч (Аletsch glacier) e намаляl с един километър в сравнение с 2000 г.

>>>Вижте галерия от снимки на ледника>>>>

Глациолозите Гийом Юве и Матиас Хус проверили как затоплянето ще се отрази на ледника с помощта на 3D модел. Учените са разгледали три вероятни сценария на поведението на ледника до края на 21 век.

Първият сценарий предполага, че затоплянето ще остане на нивото, посочено в Парижкото споразумение и ще бъде 2 градуса по Целзий (в сравнение с прединдустриалния период). В тази ситуация площта на ледника Алеч ще се съкрати наполовина.

Ако затоплянето върви според най-лошия сценарий, тоест температурата се повиши в рамките на 4-8 градуса, тогава според учените от ледника ще останат само "няколко незначителни петна".

Малко вероятно е, но ако тенденцията към затопляне остане на нивото от последните десетилетия, тогава ледникът ще намалее само с по-малко от една трета от обема си.

При всеки сценарий ледникът Алеч ще започне да намалява и да губи размерите си, убедени са глациолозите