Нарастващата популация на бобрите създава голям брой нови местообитания по реките и езерата. Вировете, които изграждат, повишават нивото на водата, което помага да се разтваря органичен въглерод от почвата.

От блатните езера въглеродът се отделя в атмосферата. Част от нея се отлага на дъното и в крайна сметка се използва от растенията или се пренася надолу по течението.

>>>Виж снимки на бобри и техните местообитания>>>

"Увеличаването на броя на бобрите влияе на климата, тъй като нивото на водата се покачва, казва Петри Нюми, преподавател от университета в Хелзинки.

Текущите оценки показват, че вировете, изградени  от бобри могат да бъдат едновременно въглеродни резервоари, но и негови източници.

Семейството на бобрите обикновено променя мястото си на пребиваване веднъж на всеки три до пет години, но може да остане една област до двадесет години. След като бобрите напуснат територията си, язовирчето им постепенно се разпада и се изпразва. Ако се завърнат, например, след десет години, те може да бъдат напълнени отново. Местообитанията на бобрите всъщност са подложени на постоянни промени в сухоземните и водните екосистеми.

В началото на 20-ти век бобрите са били близо до изчезване, поради ловуването им в Европа и в централните и южните райони на Северна Америка. Смята се, че в Европа преди началото на лова е имало 10 милиона бобри, от които оцеляват само няколко хиляди, които живеят в малки изолирани места по целия континент.

"Днес хората очевидно нямат представа за естественото състояние на речните езера, речните и поточните екосистеми, тъй като изследванията в тази област започнаха едва след като бобрите бяха извадени от играта", казва Нюми. Напоследък броят им постепенно се увеличава, а преди пет години в Европа числеността им отново се оценява на един милион броя.