Досега в облачния атлас представихме:

Перести нишковидни

Слоесто дъждовни

Купесто-дъждовни

 Сега ще покажем друг вид перести облаци: Cirrus vertebratus (Ci vert).

Това са високо разположени тънки облаци, по-компактни в средната си част, от която нишките се разпростират в двете посоки. Приличат на скелет на риба.

Обикновено се състоят от ледени кристали, които възникват от преохладените капчици вода. Те се различават в по-голяма степен и по това, че не запълват цялото небе и най-важното,  имат характерна прекъсната структура.

>>>Виж галерия от снимки>>>

Най-често Ci vert се наблюдават при хубаво време и наличието на въздушен поток нагоре и турбуленция в горната тропосфера. Височината на основата им  в умерените географски ширини е 7-10 километра, в тропиците достигат 17-18 километра.

Дебелината на облачния слой може да варира широко, от стотици метри до няколко километра.

Ci vert са прозрачни, през тях слънцето, луната и ярките звезди се виждат. През деня те не намаляват слънчевата светлина, достигаща повърхността, а земните обекти хвърлят видими сенки.

Поради гравитационните сили малките ледени кристали, от които се образуват този вид облаци, бавно падат, но възходящите движения на въздуха могат да ги поддържат на по-високи нива.