Тежките климатични условия могат да причинят недостиг в световен мащаб на бира, според нови изследвания на Университета на Източна Англия (UEA).

Проучването предупреждава, че все по-честите засушавания и топлина могат да доведат до значително намаляване на добивите на ечемик в световен мащаб, засягайки предлагането, използвано за производство на бира и в крайна сметка да доведат до "драматично" спадане на консумацията на бира и повишаването на цените и.

Бирата е най-популярната алкохолна напитка в света по обем. Въпреки че честотата и тежестта на силните засушавания и горещини се увеличават значително в редица бъдещи климатични сценарии, уязвимостта на снабдяването с бира никога не е била оценявана.

През последните години секторът на пивопроизводството консумира около 17% от световното производство на ечемик, но този дял драстично се променя в повечето страни-производители на бира, например от 83% в Бразилия до 9% в Австралия. Резултатите от новото проучване показват потенциални средни загуби на добиви, вариращи от 3% до 17%, в зависимост от тежестта на условията. Намаляването на глобалното предлагане на общо количество ечемик, води до пропорционално още по-голямо намаляване на използвания за производство на бира такъв.

По време на най-тежките климатични събития резултатите показват, че световното потребление на бира ще спадне с 16%, или 29 милиарда литра - приблизително равняващо се на общото годишно потребление на бира в САЩ, а цените на бирата ще бъдат средно два пъти по-високи. Дори и при по-незначителни екстремни събития потреблението на бира спада с 4%, а цените се повишават с 15%.

Резултатите, публикувани Nature Plants, предполагат, че общото потребление на бира намалява най-много при климатичните промени в страните, които консумират най-много бира по обем през последните години. Например, обемът, изразходван в Китай - днес най-голямата страна-потребител, спада с повече от този във всяка друга страна.

В Обединеното кралство консумацията на бира може да спадне с между 0,37 милиарда и 1,33 милиарда литра, докато цената може да се удвои. Потреблението в САЩ може да намалее с 1.08 милиарда до 3.48 милиарда литра.

Координатор на изследването и водещ британски автор Дабо Гуан, професор по икономика на изменението на климата във факултета за международно развитие на UEA, каза: "Повечето проучвания за въздействието на изменението на климата върху световното производство на храни се фокусират се върху основните култури като пшеница, царевица, соя и ориз.

Въпреки това, ако усилията за адаптация дадат приоритет на съответните нужди, изменението на климата може да подкопае достъпа, стабилността и достъпа до по-"луксозни" стоки (като бирата) в по-голяма степен, отколкото този до основните храни. Хранителната безопасност на хората е еднакво важна за продоволствената сигурност в много аспекти на обществото.

"Въпреки че е обърнато внимание на потенциалните въздействия на изменението на климата върху луксозните култури като вино и кафе, въздействието върху бирата не е внимателно оценено. Достатъчното предлагане на бира може да помогне за стабилността на развлеченията и комуникацията в обществото."

"Докато ефектите върху бирата може да изглеждат скромни в сравнение с много от другите - някои животозастрашаващи въздействия от изменението на климата, все пак има нещо фундаментално в междукултурната оценка на бирата. Всички пият бира, с изключение на някои мюсюлмански страни.

"Може да се твърди, че консумацията на по-малко бира не е катастрофална и дори може да има ползи за здравето. Въпреки това, няма съмнение, че за милиони хора по света, въздействието на климата върху наличността и цената на бирата ще добави и някакъв вид обида към вредата от климатичните промени. "

Международното изследване включва изследователи от Великобритания, Китай, Мексико и САЩ, които идентифицирали екстремните климатични събития и моделирали въздействието им върху добивите на ечемик в 34 региона на света.

След това те разгледали последиците от произтичащия от това шок за доставките на ечемик върху предлагането и цената на бирата във всеки регион, в рамките на редица бъдещи климатични сценарии.

Някои страни с по-малко общо потребление на бира са изправени пред огромно намаляване на консумацията на бира: обемът на консумираната бира в Аржентина намалява с 0,53 милиарда литра, което се равнява на 32% намаление при по-тежки климатични събития.

Дори при сценарии с не толкова интензивни тежки климатични явления в съответните региони, общото потребление на бира в Аржентина и Канада намалява с 0,27 млрд. литра (16%) и съответно с 0,22 млрд. литра (11%).

Страните, в които понастоящем бирата е най-скъпа, например Австралия и Япония, бъдещите ценови шокове ще бъдат най-големи. Промените в цената на бирата в една страна се отнасят до способността и желанието на потребителите да плащат повече за бирата, а не да консумират по-малко, така че най-големите увеличения на цените са концентрирани в относително богатите и исторически обичащи бирата страни.

Изследователите предполагат, че промените в предлагането на ечемик в резултат на екстремни събития, ще засегнат наличния ечемик за производство на бира по различен начин във всеки регион, тъй като разпределението на ечемика между фуражите за добитък, пивоварството и други употреби, ще зависи от специфичните за региона цени и гъвкавостта на търсенето, тъй като различните индустрии се стремят да максимизират печалбите.

Техните констатации показват, че световното снабдяване с ечемик на национално ниво постепенно намалява в по-тежки години с екстремни метеорологични събития, като най-голямото средно намаление е с 27-38% в някои европейски страни, като Белгия, Чехия и Германия.