Последна, актуална към момента визуализация на стряскащото намаляване на ледовете в Ледовития океан по време на годишния минимум за 43 години.

Видеото показва минималния обем, достигнат всеки септември от 1979 г. насам. При тази скорост се очаква Арктическият океан да стане без лед за все по-голяма част от годината, започвайки някъде през 2030-те години.

Степента на загуба е потресаваща. Само за 40 години обемът на летния арктически морски лед е намалял с около 80% - 4-5 пъти.

Това, което обикновено отнема десетки хиляди години в геоложки времеви диапазони, се е случило в рамките на половин човешки живот и продължава.

Виж видеото.