Международен екип от ботаници и еколози от 30 години събира данни за температурата, влажността на почвата и растенията на 117 експериментални обекти, разположени в тундрата в Аляска, Канада, Скандинавските страни и Русия.

>>>>Виж галерия от страхотни снимки на есенната тундра>>>>

Учените са установили, че през периода на наблюдение, температурата и влажността в повечето райони са се увеличили, като температурата е нараствала средно с 0.09 ° C годишно. Растенията също са се променили: те са средно с около осем сантиметра по-високи и големи, включително поради миграцията на на север на нови видове от съседните южни екосистеми.

Авторите отбелязват директния ефект на височината на растенията върху въглеродния баланс. Високите растения по-добре задържат снега, изолирайки почвата. В резултат на това нейната зимна температура става по-висока, като ускорява топенето на трайно замръзналата вода.

Но през лятото, високите дървета и храсти, напротив, намаляват  температурата на почвата, заради по-големите си сенки. Освен това, колкото по-високи са те, толкова повече въглерод  натрупват.

Учените прогнозират, че ако се запази сегашната тенденция, до края на века височината на растенията в тундрата ще се увеличи средно с 20-30%.