Група от 1500 делфина плуват заедно с двойка гърбати кита, опитвайки се да не изостават. Видеото е заснето от случайно намиращ се над акваторията, в близост до Калифорния, дрон.

Според специалисти, делфините плували заедно с двойката китове, защото това улеснявало плаването им. Дали  е така или не, няма как да узнаем, но очевидно братовчедите - морски бозайници се наслаждават на компанията си и нямат нищо против. 

Виж видеото: