Мнозина свързват екстремните за живота места на планетата ни само с температурните условия или влагата. Но има и други, по-екзотични места, правещи в прекия смисъл на думите "живота труден" на обитателите си.

Поради високата соленост на Мъртво море, много живи същества, включително морски животни, не са в състояние да останат живи в морето. Има обаче един организъм, който може да оцелее в тази екстремна среда. Той се нарича Haloferax Volcanii. Името му не е свързано с вулкани (не и пряко), както бихте предположили.

>>>>Виж галерия от снимки на Мъртво море и обитателя му>>>>

През 30-те години на миналия век микробиологът Бенджамин Елазари Волкани открива един микроб, който може да бъде изолиран от среди с високо съдържание на сол и той, присъщо за скромността на мнозина, кръщава този микроб като Haloferax Volcanii.

Оказва се, че Мъртво море е идеално място за растеж на Haloferax volcanii. Без солта този микроб би загубил своята активност.

Поради способността си да живее в среда с високо съдържание на сол, Haloferax volcanii играе важна роля в областта на биотехнологиите.

Освен това, вероятно Haloferax Volcanii е eдин от най-древните живи организми.

Организмът може също така да ни предостави известна информация относно еволюцията.