Задълбочено наично изследване, цитирано от китайското онлайн издание straitstimes.com, сочи, че Китай, Тайван, Япония и Корея ще понасят ударите на все по-силни тайфуни, заради климатичните промени.

Изследователите предоставиха доказателства за увеличение на интензивността на бурите, причинени от затоплянето на океаните.

Учените са отчели промените в интензивността и честотата на тайфуните в Северозападния Тихи океан.

Изследователите  Уей Мей и Шянг-Пинг Ши са анализирали наличните данни, базирани на две различни и  независими една от друга методологиии и са открили единна, ясна и неоспорима тенденция:

"През последните 37 години тайфуните, които удариха Източна и Югоизточна Азия, се засилиха с 12-15%", пишат те в списание Nature Geoscience.

Данните показват, че това усилване, от своя страна, е свързано със затоплянето на повърхността на океана, причинено от изменението на климата.

Прогнозите за затоплянето на океана, ако хората продължат да отделят  парникови газове, сочат "че тайфуните, които поразяват източните континентални части на Китай, Тайван, Корея и Япония, ще се засилят още повече.", твърди екипът.

"Предвид непропорционалните щети от интензивните тайфуни, това представлява повишена заплаха за хората, икономиката, инфраструктурата и собствеността в региона."

Населението в тези крайбрежни зони се разраства бързо,а морското равнище се покачва.

Световните държави сключиха договор в Париж през декември миналата година, за да спрат изменението на климата, който заплашва с по-силни бури, по-дълги суши и покачване на морското равнище.

Това би трябвало да бъде постигнато чрез ограничаване на емисиите на парникови газове заради използването на изкопаеми горива.