По време на събитието "Хайнрих 1", случило се преди около 16 000 години, полосата на западните ветрове се е стеснила  и усилила, доближавайки Антарктика. Това е довело до отделянето на въглероден диоксид в атмосферата от Южния океан. Подобен модел на поведение на вятъра се наблюдава от учените днес.

"По време на този ранен период, известен като първия случай Хайнрих (Heinrich stadial 1) ниво на атмосферния  CO2 се е повишило с 40 части на милион, като в Антарктика температурата на повърхността се е повишила с 5 ° С, а температурата на южния океан - с 3 ° С», - разяснява водещият автор на изследването, д-р Лори Менвил от Университета в Нов Южен Уелс (Сидни).

 

"Хайнрих 1" е заинтригувалт учените, тъй като промените в океанските течения, температурата, нивото на моретата и леда и може да се проследи ясно с помощта на референтни (проверими и от други и показващи идентичен резултат) геоложки методи.

С използването на климатичните модели, за да възпроизведе увеличаването на силата на западни ветрове и стесняването  на потока при подхода към Антарктика, учените са установили, че силните ветрове са имали пряко въздействие върху океанската циркулация чрез увеличаване на образуването на дънните води по крайбрежието на Антарктида и прехвърлянето на богатите на въгрероден диоксид води от океанските дълбини на Тихия океан към  повърхността на Южния океан. В резултат на това около 100 Gt въглероден диоксид се е отделил в атмосферата от Южния океан.

"Въглеродният обмен, по-специално между южния океан и атмосферата, е изключително важен за нашия климат. Смята се, че южния океан абсорбира около 25% от атмосферния въглерод, а около 43% от въглерода, погълнат от океана, се разтваря на юг от 30 ° южна ширина, "- каза д-р Менвил.

Текущите наблюдения показват, че лентата на  западния вятър отново се стеснява на юг и той става по-силен, в отговор на антропогенната промяна на климата. Поради тази причина, ученият посочва необходимостта от наблюдение на промените в Южния океан, за да се знае, дали ни чака в бъдеще подобен прилив на въглероден диоксид в атмосферата и бързото покачване на температурата, което неизбежно би последвало.