Често по медиите, в прогнозите за времето в частта за очакваните температури може да срещнете израза "По-високи от обичайните", "около нормалните" и т.н.

Всеки месец тази норма е различна, както е различна тя и за всеки район на страната.

Тези температури се обуславят от местоположението, надморската височина и специфичния релеф на населеното място и представляват усреднените за достатъчно дълъг предишен период стойности, измерени там.

Най-често се използва 30-годишната средна стойност за съответното място.

Ще дадем накратко тези стойности за някои населени места в страната за месец септември. Срещу наименованието на населеното място или съответния пункт има три стойности - средната месечна за септември, средната максимална и средната минимална температура за месеца:

Варна: 19.0; 24.1; 14.4

Бургас: 19.2; 24.2; 14.8

Видин: 17.9; 25.4; 11.0

Перник: 15.4; 22.6; 9.0

Пловдив: 18.3; 26.0; 11.7

Русе: 19.2; 25.7; 13.3

Сандански: 20.6; 27.2; 13.8

София: 16.1; 23.2; 10.0

Краткият списък по-горе показва колко по-топло от обичайното беше времето през този септември до понеделник.

Средно за страната тази аномалия беше над 3 градуса. Вчера и днес, заради значително по-ниските от обичайното температури, средната септемврийска аномалия ще се редуцира (ще намалее), но все пак септември в крайна сметка ще излезе по-топъл от обичайното: наднормените периоди в епохата на промяна на климата са значително повече, по-продължителни и по-чести от поднормените такива.

Следва да се има предвид, че нормите не са стационарни. Ако вземем усреднените стойности за 30-годишен период от втората половина на миналия век и тези за период със същата продължителност на границата на столетията, за повечето от населените места и за повечето средномесечни температури, новата норма е по-висока от старата с между един и два градуса.