На картата се вижда, че споразумението е подписано от всички страни по света, освен САЩ. Всъщност, то беше подписано и от тях, но тъй като на практика тече едногодишният срок за уведомление, че те ще оттеглят подписа си, може да се приеме, че вече не са сред подписалите.

Документът е и ратифициран от повечето държави-членки  на ООН, с няколко изключения: Турция, Либия, Ирак, Иран.

Виж картата:

Снимки: Twitter