Миналият месец беше вторият най-топъл февруари в историята на измерванията, както в световен мащаб, така и в Европа. Температурите бяха много над средните в голям регион, обхващащ голяма част от Европа, Сибир и Централна Азия и над Западна Антарктида, докато по-ниски от средните температури се наблюдаваха над Северна Аляска.

>>>виж галерията снимки, карти и графики>>>

Изминалата зима (от декември 2019 г. до февруари 2020 г.) беше далеч най-топлата в Европа. При устойчиво меко време над Европа, особено на север и изток, тя имаше средна температура почти 1,4 ° C по-висока от тази на предишната най-топла зима, 2015/16.

Температурите през февруари 2020 г. бяха над средните за периода 1981-2010 г. в почти цяла Европа. Те бяха изключително високи за това време на годината на изток, в огромен регион, простиращ се на юг от Южна Финландия до Северна Украйна и на изток над Русия. За втория месец, средната температура за Хелзинки е била с над 5ºC по-висока от средната за 1981-2010 г. за месеца. Продължаващите меки температури над Германия доведоха за първи път до пълния провал на реколтата от ледено вино в страната.

Необичайно за последните години, но през януари 2020 г., температурите бяха под нормалните над архипелага Свалбард, където обхватът на морския лед беше близък до средния за 1981-2010 г. Необичайно топлите температури източно от южната половина на Гренландия съвпадат с под средните нива на морския лед в този регион.

Значително над средните температури не се ограничават само до Европа, а се простират в по-голямата част от Русия. Температурите също бяха много над средните над Западна Антарктида. Други региони, които са значително по-топли от средното, включват северозападна Африка, Иран, Афганистан и Централна Азия и голяма част от Китай, с по-малки джобове в Северна и Южна Америка, Централна и Южна Африка и Западна Австралия.

Температурите бяха много под средните само в най-източната част на Русия, Аляска, Северна Канада и Гренландия. Освен това беше по-студено от средното, но в по-малка степен, над няколко други райони. Сред тях е югоизточна Австралия, където условията бяха в контраст с тези, които са имали там по-рано през тамошното южно лято.

Въпреки че региони, с по-ниски от средните температури (отрицателни аномалии) е имало във всички океани, особено в южното полукълбо, температурите на въздуха над морето са били предимно по-високи от средните за 1981-2010 г.

Глобалните температури през изминалия зимен сезон бяха значително над средните през февруари 2020 г. Месецът беше:

0.8 ° C по-топъл от средния февруари от 1981-2010 г., което го прави вторият най-топъл февруари в този запис на данни, по-хладен с малко под 0,1 ° C в сравнение с февруари 2016 г., който е най-топлият февруари, заради наличието на "супер Ел-Ниньо";

С 0.1 ° C по-топъл от февруари 2017 г., който сега отстъп и е третият най-топъл февруари..

Обикновено, европейските температурни аномалии обикновено са по-големи и променливи от глобалните аномалии, особено през зимата, когато те могат да се променят с няколко градуса от един месец до следващия. Средната за Европа температура за февруари 2020 г. беше особено висока. Месецът в Европа беше:

3.9 ° C по-топъл от средния февруари за периода 1981-2010 г .; (виж галерията с карти)

-вторият най-топъл февруари в този запис от данни, след февруари 1990 г., който беше с 4,5 ° C по-топъл от средния за 1981-2010 г.;

• 0,1 ° C по-топъл от февруари 2016 г., което сега е третият най-топъл февруари.

Какви характеристики имаше бореалната (северна) зима - от  декември 2019 г. до февруари 2020 г:

 

Регионите с високо аномални температури имаха тенденция да остават почти постоянни през целия период от декември до февруари, така че картата на температурните аномалии за бореалната зима на 2019/20 г. е доста сходна по образец на тази, която вече е показана и описана за февруари 2020 г.

Изключенията са САЩ, която по принцип е по-топла през зимата средно, отколкото средно за февруари и югоизточна Австралия, както беше посочено по-горе.

Продължителността на над обичайните температури в Европа доведе до средна температура за континента за декември - февруари, която беше с цели 3.4 ° C над нормата за 1981-2010 г. Това прави 2019/20 далеч най-топлата европейска зима в цялата история на инструменталните мерения. Температурата на 2019/20 г. надхвърли температурата на предходната най-топла зима, 2015/16, с почти 1,4 ° C

Средните температури за периода от дванадесет месеца от март 2019 г. до февруари 2020 г. са доста над средното за периода 1981-2010 г. над и близо до Аляска, над далечния североизток от Канада и над централните части на северен Сибир и Северния ледовит океан на север, над средното ниво в цяла Европа, още повече на изток, много над средното за Южна Африка, Австралия и някои части на Антарктида и над средното ниво за повечето други области на сушата и океаните.

Под нормалните температурата за последните 12 месеца беше само в няколко части на сушата и океански области, най-вече в централната част на Северна Америка.

 В световен мащаб дванадесетмесечният период от март 2019 г. до февруари 2020 г. беше 0.64 ° C по-топъл от средното за 1981-2010 г. Най-топлият дванадесетмесечен период беше от октомври 2015 г. до септември 2016 г., с температура 0,66 ° C над средната. 2016 г. е най-топлата календарна година (януари-декември) в историята, с глобална температура 0,63 ° C над тази за 1981-2010 г.

2019 г. е втората най-топла календарна година, с температура 0,59 ° C над средната.

За да се получат стойностите, показващи с колко се е затоплило от началото на измерванията, трябва да се добавят 0.63 ° C  към тези стойности, за да се свържат скорошните глобални температури с предпромишлените нива.

Средната температура за дванадесетте месеца до февруари 2020 г. вкл е близо 1,3 ° C над нивата от средата на 19 век, т.е нивото, определено в специалния доклад на IPCC за "Глобално затопляне от 1,5 ° C" е почти достигнато. Средната стойност само за февруари 2020 г. е над 1,4 ° C над нивото. Единственият месец засега, чиято средна температура достигна над 1,5 ° C над "предпромишлените" нива, е февруари 2016 г.

Най-топлите години са 2016 г., както и 2015, 2017, 2018 и особено 2019;

Общото повишаване на глобалната температура е със средна скорост близка до 0,2 ° C на десетилетие от края на 70-те години.

Има повече променливост  на средните европейски температури, но стойностите им са по-сигурни, тъй като наблюдателното покритие на континента е сравнително гъсто. Дванадесетмесечните средни стойности за Европа бяха на най-високо ниво от 2014 г. до 2016 г.

След това те паднаха, но останаха 0,5 ° C или повече над средното за 1981-2010 г.

След това тези стойности отново се повишиха. Последната средна стойност до февруари 2020 г. е с 1,6 ° C над нормата от 1981-2010 г., което прави последните дванадесет месеца най-топлият такъв период в историята, с температура 0,1 ° C по-висока от следващия най-топъл период, който беше дванадесетмесечен период, приключващ през януари 2020 г.

2019 г. беше най-топлата календарна година, регистрирана за Европа в цялата история на инструменталните измервания.