Световната метеорологична организация предостави информация за въздействието на пандемията COVID-19 върху нивата на концентрация и емисиите на парникови газове.

Доказателствата сочат, че глобалната пандемия COVID-19 може да доведе до 8% намаление на емисиите на CO2 средно за 3 месеца и пиков спад от 17%.

Това би могло да доведе до 4-7% намаляване на емисиите през 2020 г. Това е много повече от намаление по време на финансовата криза през 2008 г.

"Намаляването на емисиите от порядъка на 4-7% в световен мащаб не означава, че атмосферният CO2 ще намалее, всъщност CO2 ще продължи да се натрупва и нивото просто ще се увеличи малко по-малко отколкото би било без това намаление ", се казва в презентацията на WMO. "Разпознаването на тази промяна ще бъде трудно, защото се наслагва върху по-голяма естествена променливост."

"Само когато нетните емисии на CO2 се доближат до нула, нетните екосистеми и океанът започват леко да намаляват нивата на CO2 в атмосферата. Дори тогава по-голямата част от CO2, който вече е навлязъл в атмосферата, ще остане там няколко века и ще участва в затоплянето на нашия климат." в документа на WMO.

Дългосрочните наблюдения, координирани от ВМО, показват значителна междугодишна променливост в годишните темпове на растеж на концентрацията, което до голяма степен се определя от естествените процеси ( в биосферата).

Най-значителното влияние на намаляването на емисиите от пандемията COVID-19 върху атмосферните концентрации на CO2 се наблюдава в градските райони.