Учени от Националната лаборатория в Ливърмор. Е. Лорънс (LLNL) и пет други организации са направили проучване, показващо, че човешкото въздействие върху околната среда оказва значително влияние върху размера на сезонния температурен цикъл в по-ниската атмосфера.

За да демонстрират това, те използват така наречения метод на "пръстови отпечатъци" или следи от човешкото въздействие. Този метод има за цел да отдели човешкото въздействие върху климата от естествения и се основава на модели на изменение на климата, които се осредняват в продължение на много години или десетилетия.

В новото проучване екипът е проучил сезонните модели и е установил, че затоплянето, предизвикано от човека, има значителен ефект върху сезонния температурен цикъл.

Изследователите са се фокусирали върху тропосферата, която се разпростира до височина от 16 километра в тропиците до 13 километра в близост до полюсите.

Те са анализирали промените във времето по време на сезонния тропосферен температурен цикъл на различни места на земната повърхност. Този модел дава информация за температурните контрасти между най-топлите и най-студените месеци на годината.

Далеч от  океаните, в средните ширини вътре в  континентите на северното полукълбо има ясно изразен сезонен цикъл на атмосферната температура със студена зима и горещо лято ( т. нар. "рязкоконтинентален климат").

Данните за сателитната температура са съвместими с моделите, които показват, че този сезонен "сърдечен ритъм" става все по-силен с нарастването на антропогенните емисии на въглероден диоксид.

Наблюденията и моделите също показват малки промени в тропическия сезон на температурен цикъл и намаляване на сезонния цикъл в Антарктическия регион. "Нашите резултати предоставят мощни нови доказателства за значителното влияние на човека върху климата на Земята", каза климатологът и водещ автор на изследването Бенджамин Сантер.

Проучването е публикувано в списание Science.