Според америнанската агенция по атмосферата и океаните (NOAA), този октомври е бил осми сред най-топлите такива месеци от 1880 година насам. Средната температура през този месец е била 14.58 градуса Целзий в глобален мащаб, което е с 0.58 над средното за 20 век. Посочената температура е усреднена стойност за цялата земна повърхност, включително океаните.
Лъвският пай на тази положителна аномалия се дължи на голямата разлика между нормални и реално измерени температури над сушата в Северното полукълбо. Практически на над 90 на сто от територията на Северна Америка и Азия без най-южните им части, месечната температура е била над нормата с 2 до 4 градуса.
Изключение прави само Северна Африка и Югоизточна Европа в нашия регион, където октомври бе студен(поднормен) с температура средно за страната по-ниска от обичайната с малко над един градус - отрицателна аномалия от малко под 1 градус( виж картата). По този начин месецът сложи край на поредица от 5 месеца(от май) с температури в рамките на нормата, но с положителна аномалия или твърдо над нея, като особено се открояваха много топлите август и септември, вторият с рядко наблюдавана аномалия от над плюс 3 градуса и половина.
 
Интересно е да се отбележи, че и първата половина на месец ноември е по-хладна от обичайното и предвид липсата на изгледи за съществена промяна на времето до средата на следващата седмица, настоящият месец също има голяма вероятност да излезе поднормен. Това поставя въпроса доколко е възможно и декември да продължи тази тенденция. Според vremeto.dir.bg вероятността за това е малка, но все пак е необходимо да се изчака още десетина дни до края на месеца, за да се резюмират прогнозите на водещите световни климатични служби и прогностични центрове.