>>>>>Виж галерия от 9 снимки на морски лед  и  айсберги>>>>>

 

Полярни изследователи и глациолози са снимали интересни картини около западните брегове на Гренландия:

Снимка: Shutterstock, NASA

Айсбергът представлява многогодишна ледена структура.

Той се образува от сняг, който с течение на времето се преобразува в зърнест фирн, а после -  в лед, който с течение на времето става все по-плътен  и  дебел.

По-късно той "изтича" от континента към океана, отчупва се и образува един или няколко айсберга.

На снимката горе се вижда айсберг, обкръжен от частично начупен океански лед.

Смесицата от полуразтопен айсбергов и морски лед се нарича меланж:

Снимка: Shutterstock, NASA