Промените в околната среда, включително глобалното затопляне, недостигът на вода и намаляването на биоразнообразието ще бъдат още по-големи в XXI век, показват прогнозите на учените.

Лондонският институт по хигиена и тропическа медицина (LSHTM) за първи път систематично изследва ефекта на прогнозираните промени в околната среда върху производството и хранителната стойност на обикновените култури като домати, листни зеленчуци и бобови растения.

Изследователите смятат, че промените в околната среда, които се очаква да бъдат налице към средата и края на века, ще доведат до намаляване на средния добив от зеленчуци и бобови култури с 35% и 9%, съответно.

В горещото време в Южна Европа, Африка и Южна Азия високата температура ще намали добивите средно с 31%.

По-рано бяха представени доказателства за отрицателното въздействие на прогнозираните промени върху добива на основни култури като ориз и пшеница. В новото изследване учените провеждат систематичен анализ на всички налични данни от експериментални проучвания, публикувани след 1975 г., относно въздействието на промените в околната среда върху добивите и хранителната стойност на зеленчуците и бобовите растения - важните компоненти на здравословна диета. Анализите включват резултатите от експерименти, проведени в 40 страни.

Групата след това оценява ефекта на основни фактори на околната среда, включително увеличаването на концентрацията на парникови газове (въглероден диоксид, тропосферен озон), недостигът на вода за напояване и повишаването на температурата в резултат на глобалното затопляне.

Предишни изследвания са показали, че повишените нива на въглероден двуокис ще увеличат добивите, но това изследване разкри за първи път, че е малко вероятно в условията на другите фактори, свързани с промените в околната среда.

Авторите предупреждават, че ако не се предприемат превантивни мерки, изчезването от диетата ни на зеленчуците и бобовите растения могат да имат значително въздействие върху общественото здраве в световен мащаб.

Изследването е публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences.