Европейската агенция Коперникус пусна на сайта си графика, която покаюзва с колко се е изменил климатът на континента за по-малко от половин век.

Обикновено сравненията са между така наречената "доиндустриална епоха" - времето преди средата на 17 или началото на 18 век и последните години. В случая, обаче, правим сравнение между период преди само 40 години, за който разполагаме с достатъчно данни от широка мрежа наблюдателни станции.

Оказва се, че в световен мащаб (глобално) за 40 години температурата се е повишила средно с малко под 8 десети от градуса (виж графиката).

Снимка: Copernicus

В замяна на това, температурата в Европа е по-висока с точно 2 градуса. Последствията от това повишение усещаме вече две десетилетия, както в неизменно по-горещите от времето преди 30-40 години летни сезони, но и все по-меките зими или по-рядката и бледа поява на студени зимни сезони.

Първата тенденция е ясна и видима вече 20-ина години. Студено (поднормено) лято в страната ни през новото хилядолетие практически няма нито едно. Ако  на някого се е сторило, че влажните лета, например 2005 и 2014, са хладни - имаме изненада за тях. Не, те едва-едва успяха да се вместят в рамките на нормата, при това с няколко десети над нея - така наречената "норма плюс". А субективното усещане за хладно лято се дължи и на това, че вече израсна цяло поколение - поколение и половина, което не познава в съзнателния си живот истинските хладни лета, спорадично появяващи се за последно в края на миналото хилядолетие.

При зимите тенденцията закъсня малко. Няколко меки зими имаше и през първото десетилетие на века, но имаше и няколко (2001, 2003, 2005, 2006, 2008...) с достатъчно студени периоди с "класически" студове. После дойде втората декада на века, чиято последна година вече тече и в която студените зими бяха само две: 2012 и 2017 - и двете с уговорки, тъй като студените им периоди продължиха сумарно  по 2-3 седмици или малко повече.

Това са проявленията "на място" на въпросните 2 градуса, а какво би последвало за времето у нас през различните сезони, ако климатът се затопли с още 1 или 2 градуса?

Предстои да узнаем в съвсем близко бъдеще.