Министерството на напояването и водните ресурси на Ирак издаде указ, забраняващ на селяните да сеят летни култури. Според помощник-министъра Димер Абдалах, заради горещото време и тежката суша, се налага да се намалят площите на обработваемата земя наполовина.

>>виж снимки от Двоеречието>>

По-рано на земеделските производители бе забранено да сеят ориз, който изисква огромно количество вода. Селяните обвиняват иракските власти, че не са в състояние да се подготвят за водната криза, причинена от действията на Иран и Турция.

Представители на иракската водна индустрия твърдят, че около 30% от потребената в Ирак вода идва от валежи. Останалите 70% идват от реки, чиито горни течения са в Турция и Иран. Язовирът Илису, построен от Турция, лишава река Тигър от половината вода.

Според еколозите в Ирак ще бъдат изгубени 695 000 хектара земеделска земя, ще бъдат унищожени екосистемата на Тигър и други реки, а много хиляди животни и риби ще умрат.

Още през 2012 г. Британският институт за изследване на развитието предупреди за опасностите от екологична катастрофа в Ирак, поради факта, че Турция и Иран  строят язовири. Изменението на климата прави тази перспектива още по-опасна.

Според доклада Иран изпомпва вода от източните притоци на Тигър. В резултат на това, обемът на питейната вода в Ирак намалява с 20%. Както е отбелязано в доклада, ако не бъдат взети спешни мерки, до 2022 г. страната ще се лиши от  40% от питейната си вода.

Екологичната катастрофа, която заплашва Ирак, се влошава от действията на Турция, която строи язовир Илис. Ирак ще се лиши от ежегодно десет милиарда кубически метра питейна вода, а общите загуби в басейна на тази река ще бъдат 70%.

Докладът напомня, че районът, чието историческо име е Месопотамия, никога не е страдал от недостиг на вода. Сега една от люлките на световната цивилизация не е в състояние да осигури собствените си нужди.