В крайна сметка в температурно отношение месец март се "побира" в норма средно за страната, като средномесечната температура е средно  с 0.7 градусанад нормата. На жаргона на климатолозите, това се нарича  "норма плюс". Ако аномалията (разликата между средномесечната и "нормалната" средномесечна за 30-годишен период) е от минус 1 до плюс 1 градус, месецът се счита за нормален.
Никъде в страната март не е поднормен, но в северозападните райони - Видин, Лом, Враца, той излезе в "норма минус" и не му достигнаха 2-3 десети да стане поднормен.
За сметка на това, навсякъде в останалите райони той е с аномалия между нула и +1 градус, а има места - югоизточна България(Сливен, Бургас и др.), където той е топъл, със средномесечна температура над 1 градус по-висока от нормата за съответното място.
Във валежно отношение месецът е нормален средно за страната, но вече се появяват и сериозни разлики във валежните количества, "петнистост" характерна за топлото полугодие и особено изострена в последните години: докато в Пловдив, Чирпан, Враца, планинските върхове и някои други единични пунктове валежите са под норма, в по-голямата част от Южна България, освен изброените места, падналите през месеца валежи превишават нормата с до 50-60 на сто.
В крайна сметка, средно за страната, валежите са в рамките на обичайните, малко  над 100 процента от тях.