Лятото в някои свои периоди в началото и средата беше влажно, но въпреки това - топло. Както се случва почти всяка година напоследък, вероятно летните температури ще се задържат и през голяма част от септември. Все пак, слънцето неумолимо следва своя ход надолу към хоризонта и на юг в следващите месеци и наближава студеното полугодие и зимата.

Какви са първите прогнози на световните метеоцентрали за зимния сезон.

Повечето метеоцентрали очакват над нормалните температури за зимния сезон към момента.

(>>>виж картите>>>)

В тази група са Пекинският климатичен център, центърът за прогнозиране на климата към американската НОАА, японската  JAMSTEC  и европейският център за средносрочни прогнози, чиито сезонни карти за Югоизточна европа ползва базираният в Белград  Югоизточен европейски център за средносрочни прогнози (SEEVCC).

Очакваните сезонни аномалии за региона на Балканите са между половин и 3-4 градуса, като втората стойност е доста сериозна положителна аномалия и при реализирането и отново бихме имали близка до рекордно мека зима.

Изключение от общия топъл "хор" е френската  lameteo.org, която, макар и рядко, понякога има добри попадения. Прогнозите на този източник са по месеци, като в галерията е включена януарската прогностична карта. Като цяло, страната ни попада в пояс с близки  до обичайните температури за месеца, но по-голямата част от Европа е с очаквана сериозна отрицателна аномалия и до под минус два градуса.

По-голямата част от другите прогнозни карти са сезонни, за периода декември-февруари (съкратен като "Д-Я-Ф"), само някои са за периода ноември-януари, а иницииращият период на прогнозите при тях е юли(все още липсва августовски базирана прогноза), но няма съществен разнобой с останалите, >>>затова са цитирани тук>>>.

В галерията карти не са включени т. нар. "шест в едно" прогнозни карти на 6-7 североамерикански дългосрочни модела на НОАА, канадските метеосложби,както и НАСА. Там единодушието за очаквана подчертано топла зима в региона ни е подчертано и  вече никой от моделите не посочва друго, а разликата е само в големината на очакваната аномалия за сезона ДЯФ - от 5 десети до над 4 градуса.

По отношение на валежите нещата са по-неопределени. Всички източници очакват валежи в норма, около или символично над  и под нея. До 75 на сто от нормата е само прогнозата на Югоизточния център, което би означавало, освен топла, също така и суха зима, според този източник.

Ние няма да обобщаваме прогнозата, а изводът всеки може да си прави и направи сам през следващите 5-6 месеца. Следва да се има предвид, че като цяло, успеваемостта на дългосрочните прогнози, въпреки напредъка на моделите, е доста по-слаба от тази на краткосрочните прогнози, които в рамките на 3 до 5 дни са напълно приемливи като успеваемост.

В следващите седмици и месеци ще обобщаваме периодично прогнозите за зимата на световните метеоцентрали и ще отбелязваме промените в тях.