Да започнем с по-малко интересното: температурите. Средно за страната, температурите през изминалия юли бяха в норма, като превишаваха средно същата с девет десети от градуса. Да напомним: в климатологията, ако  даден месец е с по-малко от един градус под или над норма, казваме, че месецът е в норма, съответно със знак плюс или минус ("норма минус или норма плюс"). За студен (поднормен) или  топъл, наднормен месец говорим, ако съответната аномалия е по-голяма в абсолютно изражение от един градус. На картата с разпределението на температурните аномалии в Европа (източник американската агенция по океаните  и  атмосферата, НОАА), можем да видим как Европа е обхваната от гигантски аномалии до над 10 градуса, докато Балканите са единственото място с нормални температури. Любопитен момент е единствената малка отрицателна аномалия - на Пиринеите, за юли. Както виждаме през последната седмица, тази отрицателна аномалия в момента "им излиза през носа" под формата на регордни за десетилетия....жеги. Виж картата:

Снимка: NOAA

Макар на юли да не му достигна една десета да стане въпреки всичко топъл месец и у нас, подобно на предшественика си юни, чиято аномалия бе над един градус средно и го записахме като наднормен, макар с малко, все пак средните температури номинално бяха малко  над нормалните.

Изразът "въпреки всичко" вмъкваме заради валежите, а те, както знаем, бяха впечатляващи и вероятно, рекордни за определен период по места в страната. На едната карта можете да видите падналите количества по райони, а на другата - валежите по райони, в процент от нормата. както се вижда, има места с валежи, надвишаващи над 4 пъти (!) съответната норма:

Снимки: НИМХ

Снимки: НИМХ

>>>Вижте всички карти>>>

Във валежно отношение юли се родее с предшественика си. Средно за страната паднаха над два пъти повече от обичайните валежи. Но усредняването не дава достатъчно ясна представа за картината по места.

Най-много валежи са регистрирани за месеца в Шумен и Кърджали, кръгло 350 на сто от месечните норми за съответното място.

Плътно ги следва София, с 3 месечни норми - 300 на сто от обичайните валежи.

Видин, Сливен и Сандански  са "на дъното" със "само" 150 на сто от обичайните валежи.

Варна изпуска палмата на първенството от юни със само 220 на сто от месечната норма. (Данните са взети от базата данни на метеосайта  stringmeteo.com)

Разликата с юни е и в достатъчно големите валежни количества по най-високите върхове. Мусала е с малко  над 200 на сто от месечната си норма за валеж.

Друг любопитен момент е и, че има поне една станция с малко под обичайните за месеца валежи и това е Разград, където са паднали малко под 90 на сто от месечната норма.