Противниците в спора "алармисти-скептици" често се обвиняват в изкривяване и всякакви манипулации на измервания, данни и съзнателен подбор при поставяне на въпроси когато се прави някаква анкета. Последното се нарича cherry-picking,  подбор на черешките или, ако предпочитате "черешобер". :) 

Фактите: През 2009 г  американското геофизическо общество изпраща писма на 10 000(десет хиляди) водещи учени в сферата на науките, свързани с нашата планета - геология, атмосфера, климат, океани.
От тях отговарят 3146. Въпросите в анкетата са само два: 1. "Смятате ли, че температурите се повишават в сравнение с доиндустриалната епоха(преди 1800 година)?" и 2. " Има ли Човечеството значима роля в това повишение?"
Отговорилите на първия въпрос положително са 90 на сто, а на втория - 82 на сто.
Отново напомняме, че отговорилите специалисти не са само климатолози. Всъщност климатолози са само 79 човека от тях, при това от тези 79, 77 са отговорили на втория въпрос положително. Казано иначе, над 98 на сто от климатолозите, специалистите в сферата, смятат, че антропогенният фактор играе съществена или решаваща роля в затоплянето на климата, чрез отделянето на парникови газове и главно въглероден диоксид.
Любопитен факт е, че по-малко от 50 на сто от петролните инженери(немалък процент сред отговорилите) смятат така, т.е ангажираните с добива на полезни изкопаеми не са съгласни, че човекът е виновен за глобалното затопляне. Доколко "Интересът клати феса" оставяме на читателите да преценят :)
В резюме може да се заключи, че консенсус сред учените съществува, като голямо болшинство от тях(над 80 на сто) смятат, че човекът е причина за затоплянето, а сред специалистите-климатолози този процент клони към сто.
По първият въпрос няма смисъл да се спираме, тъй като отричането на очевидни неща не си струва да се дискутира, освен като любопитен факт или странност на определена личност.
Все пак, остават  въпроси и някои неясноти: Какво би било мнението на неотговорилите, които са над 2/3 от запитаните? Т. нар. "скептици" спрямо глобалното затопляне непрекъснато обвиняват "алармистите"(тези, които вярват, че ГЗ е антропогенно, причинено от човечеството), че са купени от всякакви лобита. Същевременно, съзнателно или не, тяхната позиция е в изгода на нефто- и газодобивните компании, въобще на добиващите фосилни въглеродни горива  и свързаните с тях индустрии.
Така че, когато се прави преценка кой е крив и кой-прав в този спор, трябва да се има предвид, че  спорещите и в двата случая биха могли да се водят от принципни и искрени подбуди, но със сигурност и сред едните, и сред другите не всички са "ангели".
Изводът на вестника:
Не е имало пристрастие в подбора на тези хора. Това са само тези, които са вписани в каталога(на геофизичната асоциация от 2007 г), който е най-добрият източник на информация за контакт с тези учени, който бихме могли да намерим. Това само по себе си не беше лесна задача.  От повече от  10 000 покани за участие, които изпратихме, над 3146 учени отговориха на проучването. За онлайн проучване на много заети хора, това е фантастичен процент.
С това може да се изключи поне частта от обвиненията на "скептиците" в "подбор на череши" - вестникът заключва, че такъв не е имало.
Колкото до централния предмет на спора, ще продължим поредицата от представяне на аргументи и контрааргументи относно глобалното затопляне в сайта, а изводите ще оставим за вас, читателите.