Астронавтът на МКС е запечатал на тази снимка част от езерото Ван в Турция, най-голямото содово езеро на Земята. Като правило содовите езера се характеризират с високи концентрации на карбонати. Езерото Ван е безотточно, така че водата в него изчезва само при изпаряване. Средната соленост на водата в езерото е 22 промила(нивото на соленост на морската вода е 35 промила), но в южната част на езерото има вдлъбнатини с дълбочина над 100 метра, където солеността на водата достига 67промила или близо 7 на сто.

>>>Виж галерия от снимки на езерото Ван>>>>>

Водата в близост до град Ержиш (с население от 90 хиляди души) е плитка, но дълбочината на други части на езерото може да достигне до 450 метра. Нивото на водата в езерото се е променяло със стотици метри през последните 600 хиляди години, поради промените в климата (настъпленията и отдръпванията на планинските глетчери по време на заледяванията), вулканичните изригвания и тектоничната активност.

Многоцветната турбулентност върху водата включва калциев карбонат, детрит и органични вещества. В езерото Ван се наблюдават потоци от частици през пролетта и есента, когато фитопланктонът и водните растения произвеждат много органичен въглерод. В езерото са и най-големите известни находища на микробиалити.